Předtisková příprava, DTP a tisk

Pro přípravu tiskovin je nutné provést předtiskovou přípravu, tj. zejména kompletní počítačové zpracování materiálů a jejich sazbu.

Nakladatelství jh připravuje pro tisk periodické a neperiodické publikace, katalogy, prospekty, letáky apod.

Stačí dodat obsah v jednoduchém textovém souboru (.doc) a fotografický materiál v obrázkových souborech (.jpg, .png, .tiff, .gif, .pdf) či tištěné podobě a obdržíte od nás hotový výsledek v tiskovém souboru PDF. V případě zájmu zajistíme dále nátisky tiskového souboru PDF, které se zasílají zákazníkovi ke korektuře a posouzení barevnosti a po vyladění ofsetový i digitální tisk.

V kooperaci zajišťujeme tisk na ofsetovém čtyřbarvovém stroji a zhotovení vazby publikací. Lze vyrobit knižní vazbu tuhou i měkkou a spojení lepené nebo šité.

Předtisková příprava a prepress

Zajišťujeme přípravu materiálů, zejména grafických předloh do tisku. Používáme jako předlohy převážně digitální fotografie, které se dále zpracovávají pomocí softwaru na počítači. Fotografie, které byste rádi použili v nějaké tiskovině, přeneseme pomocí skeneru do digitální podoby a dále zpracujeme k výrobě (formát předlohy do A4). Pro úpravu gafických předloh používáme bitmapový grafický editor Adobe Photoshop, který se nám nejvíce osvědčil.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Jedná se o grafický editor, vytvořený firmou Adobe Systems, pro tvorbu a úpravu bitmapové nebo-li rastrové grafiky.
V této grafice je obrázek popsán pomocí barevných bodů, tzv. pixelů. Body jsou uspořádány do mřížky a každý jednotlivý bod má určen přesnou polohu a barvu. Získání takového obrázku je velmi snadné např. pomocí digitálního fotoaparátu nebo skeneru. Další možností pro ukládání a zpracování obrázků je vektorová grafika, kde je obrázek popsán pomocí geometrických objektů - křivek a mnohoúhelníků.
První verze programu Adobe Photoshop vyšla již v roce 1990. Tento program slouží k digitálnímu zpracování obrázků, především fotografií. Photoshop však dokáže i mnohé další věci a lze ho využít i jako kreslícího nástroje. Stává se neocenitelným pomocníkem pro grafická studia, která připravují obrázky a fotografie pro noviny, časopisy i knihy a je jistě i vydatným pomocníkem těm, kdo se rozhodnou své obrázky upravovat nebo dokonce někde publikovat. Do dnešních dnů vzniklo již několik verzí o jejichž podrobných informacích se dozvíte na stránkách firmy Adobe Systems - www.adobe.com.

DTP

Po přípravě všech materiálů pro tiskovinu, provádíme sazbu dokumentu, od klasického počítačového zlomu stránek, přes připojení grafických souborů s obrazem až po přípravu souborů pro tisk. Jedná se v podstatě o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače (DTP - desktop publishing). K vytvoření dokumentu používáme sázecí počítačové programy QuarkXPress a Adobe InDesign. Veškeré podklady pro tisk jsou vždy uloženy na CD, v datovém formátu příslušného sázecího programu i ve formě tiskového souboru PDF. Tiskovým souborem PDF se získá dokument, ve kterém je obsah zobrazený na obrazovce vzhledově totožný s výslednou verzí dokumentu, který má být vytištěn. Pro tvorbu tiskového souboru PDF používáme program Adobe Acrobat.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat je skupina programů firmy Adobe Systems, která slouží pro prohlížení, vytváření, úpravu a další práci se soubory formátu PDF. Program pro čtení dokumentů bez možností úprav, známý jako Acrobat Reader, je k dispozici od firmy Adobe Systems zcela zdarma. Adobe Acrobat navíc obsahuje možnost trvalého odstranění citlivých informací, včetně specifického textu nebo ilustrací, srovnání a zvýraznění rozdílů mezi dvěma verzemi PDF dokumentů. Umožňuje také přehrávání různého vloženého multimediálního obsahu např. QuickTime nebo MP3. Samozřejmostí je aktivní vyhledávání v PDF dokumentech. Jedná se o další produkt firmy Adobe Systems, který je pro tiskovou práci naprosto nezbytný. Informace o všech programech které jsou součástí Adobe Acrobat získáte na stránkách přímo u výrobce tohoto softwaru - www.adobe.com.

Quark Xpress

Quark XPress

Quark XPress je sazečský program, který uvedla na trh americká firma Quark, jehož schopnosti sahají od sazby až po předtiskovou přípravu složitých barevných publikací. Zvládá velice dobře sazbu textu s kompletním typografickým zařízením. Při sazbě textového dokumentu je možné použít velké množství písem s takřka neomezeným rozsahem velikostí a používat mnoho textových atributů. Pomocí tohoto programu lze v podstatě vytvořit jakkoli kompikovaný i mnohostránkový dokument. V dokumentech lze snadno kombinovat texty, vektorovou i bitmapovou grafiku. Quark je výborným nástrojem pro fázi prepress, pro kompletaci dokumentů před jejich vytištěním nebo osvícením na osvitové jednotce. Umožňuje také tvořit a míchat barvy v různých barevných systémech. Pro vytváření barevných katalogů, prospektů, plakátů nebo časopisů se jedná o ideálního pomocníka. Více informací lze získat přímo u americké firmy Quark na stránkách - www.quark.com.

Adobe InDesign

Adobe InDesign

Jedná se o software určený pro sazbu, který vyrobila stejně jako grafický editor Photoshop firma Adobe Systems. První verze byla k dispozici v roce 1999 jako přímá konkurence amerického sazečského programu Quark XPress. Velkou výhodou InDesignu je, že může exportovat a pracovat s dokumenty formátu PDF. Jde v podstatě o podobný program pro sazbu a zlom stránek jako Quark XPress. Stejně i Adobe InDesign nabízí profesionální typografické funkce jako jsou styly, obtékání textu, sazba odstavců, podpora mnoha druhů písem apod. Díky těmto funkcím je možné vytvářet propracované texty pro jakékoliv médium. InDesign navíc zajišťuje přesné řízení typografie a publikování dokumentů nejen pro tisk, ale i web a jiné mobilní zařízení. Další výhodou InDesignu jsou široké možnosti exportu dat a propojení s dalšími programy Adobe. Díky těmto vlastnostem se z tohoto softwaru stává velmi užitečný pomocník především pro pracovníky v oblasti grafiky a tisku. Další podrobnější informace o tomto programu lze získat přímo na stránkách firmy Adobe Systems - www.adobe.com.

Tisk

V kooperaci můžeme zajistit ofsetový i digitální tisk. Ve velké míře však převažuje tisk ofsetový. Jedná se v podstatě o nejrozšířenější a nejpoužívanější tiskovou techniku na světě. Touto technologií jsou vytištěny knihy, noviny, časopisy a letáky. Tisk je prováděn na ofsetovém čtyřbarvovém stroji Heidelberg Speedmaster SM 52-4. Díky vysokému stupni automatizace tohoto stroje a tím jeho vysoké produktivitě můžeme nabídnout velmi zajímavé ceny malo a středně nákladového tisku. Kvalita tisku je zajištěna CIP 3 technologií a děrováním ofsetových desek přímo v osvitové jednotce.

Nahoru