Popis knihy

Kniha bývá v naučných slovnících definována jako sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, popsaný nebo potištěný a velmi často opatřený přebalem.

Kniha má přesně stanovenou podobu a každá její část má svůj název. Podle úpravy knihy je možné poznat kvalitu nakladatelské a knihařské práce. Nakladatelství jh se snaží při výrobě knih správnou podobu knihy dodržet, aby se tak zachovala určitá tradice z minulosti.

Obrázky zleva: Ex libris, ISBN, desky knihy a signet

Ex libris

ISBN

Desky knihy

Signet

Některé základní pojmy:

Vazba knihy

Jedná se o technologické zpracování, kterým získáme z jednotlivých listů papíru pevný celek, nebo-li knižní blok. Knižní vazba má za úkol chránit a zároveň zdobit knihu. Knižní vazbu dělíme na měkkou a tuhou. Tuhé vazby jsou samozřejmě odolnější, ale jejich výroba je náročnější a dražší. Tuhé vazby jsou charakteristické tím, že knižní blok spojený šitím nebo lepený je spojen s knižními deskami. Spojení je zajištěno předsádkami podlepenými k vnitřní straně knižních desek. V poslední době se proto zejména rozšířilo používání vazeb měkkých, tzv. paperbacky, které umožnily snížit náklady na tisk knih. Měkké i tuhé vazby se dále ještě dělí podle způsobu spojení jednotlivých papírů na lepené a šité.

Měkká vazba knihy

Druhy měkkých vazeb:

  • V1 - je nejjednodušší vazba, kdy jsou jednotlivé listy vloženy do sebe a do obálky a následně sešity.
  • V2 - jedná se o jednoduchou vazbu jako V1, pouze s tím rozdílem, že jednotlivé listy a obálka jsou lepeny.
  • V3 - je v podstatě kombinací obou předchozích druhů. Jednotlivé listy jsou k sobě sešity skobičkami a poté vlepeny do obálky.
  • V4 - je měkká vazba, která se svými parametry blíží již pevné vazbě. Jednotlivé části listů jsou sešity niťovkou a ty pak ještě sešity nebo slepeny v jeden blok, který je vlepen do obálky. Jedná se v dnešní době o nejpoužívanější způsob vazby knih.

Tuhá vazba knihy

Druhy tuhých vazeb:

  • V7 - je poloplátěná vazba, při které se na potažení desek používá papír a na hřbet plátno.
  • V8 - je celoplátěná vazba, kdy jsou celé desky knihy potaženy celistvým plátěným potahem. Tato vazba má ještě povolené tři varianty. V8a je vazba, kdy jsou knižní desky potaženy laminovaným papírem. V8b je tuhá vazba s deskami potaženými papírovým potahem. V8c je tuhá vazba s deskami potaženými jiným potahem, většinou kůží, včetně vatování desek.
  • V9 - má desky z plastu ztužené neměkčenou PVC fólií nebo lepenkou. Je také povolená varianta V9a, což je tuhá vazba s neztuženými deskami z plastu, pouze měkčené PVC fólie.

Nahoru