Překlady publikací

pro naše i jiná nakladatelství

Provádíme překlady odborné literatury z/do německého jazyka se zaměřením na sport, techniku a ekologii. K příkladům naší přáce patří:

Německo-český překlad knihy
CYKLISTIKA - Rádce pro výstroj, techniku, trénink, výživu, závody a medicínu (Peter Konopka, Nakladatelství jh - Jana Hájková 2007, 200 str.)

Cyklistika

Kniha Cyklistika je jedinečně uceleným rádcem pro cyklistické začátečníky, hobby cyklisty i výkonnostní sportovce. Její autor, sportovní lékař německé cyklistické reprezentace, fundovaně postihuje všechny oblasti cyklistiky - od historie kola a cyklistiky přes techniku a trénink s uvedením tréninkových programů v jednotlivých oblastech tréninku, až po správné cyklistické vybavení a základy správné výživy v přípravné a závodní fázi včetně jednoduchých příkladů. Publikace se zaměřuje na všechny výkonnostní skupiny (mladistvé, ženy, muže a seniory), jedna kapitola je též věnována medicíně v souvislosti s cyklistikou. Kniha je doplněna 178 barevnými fotografiemi, 86 barevnými obrázky a náčrty, 40 grafy.
Podrobné informace o knize:

 

Autor: Peter Konopka
Přeložili: © Dipl.-Kff. Jana Hájková, DiS. a Dr. Ing. Tomáš Neumann
Formát knihy: 165 x 235 mm
Počet stran: 200
Vzhled: vazba V4, vnitřek celobarevný, křídový papír
Vydáno: listopad 2007, Nakladatelství jh

 

ISBN 978-80-254-0258-0

 

Německo-český překlad knihy
Jak dokonale zvládnout kickbox (Klaus Nonnemacher, nakladatelství Grada Publishing a. s. 2009, 144 str.)

Jak dokonale zvládnout kickbox

Moderní publikace z oblasti bojových umění nabízí precizní popisy technik, řadu tréninkových tipů a rad pro správné využití tréninkového náčiní v kicboxu. Jejím autorem je osminásobný mistr světa v pěti různých bojových sportovních odvětvích a držitel řady dalších mezinárodních ocenění. Kniha je ideální příručkou pro začínající kickboxery, nabízí však také řadu cenných rad profesionálním bojovníkům a je určena též trenérům. Na řadě fotografií představuje autor názorně základní bojové postoje, práci nohou, úhybné manévry, pěstní techniky a techniky nohou a velkou pozornost věnuje tréninku se speciálním náčiním pro kickbox a nácviku boje s plným kontaktem. Součástí knihy je též autorův autentický popis přípravy na mistrovství světa v kickboxu s podrobným popisem jeho tréninkového plánu. V závěru knihy se čtenář dozví něco z historie této stále populárnější sportovní disciplíny.Podrobné informace o knize:

 

Autor: Florian Haymann a Ulrich Stanciu
Formát knihy: 170 x 240 mm
Počet stran: 128
Vzhled: vazba V4, vnitřek celobarevný
Vydáno: 2009, Grada Publishing a.s.

 

ISBN 978-80-247-2775-2

 

Konečná revize německo-českého překladu knihy
Mezinárodní management životního prostředí, Svazek III., Operativní environmentání management v internacionálním a interdisciplinárním kontextu (Matthias Kamer, Heinz Strebel, Jiřina Jílková a kol., nakladatelství C. H. Beck 2005, 550 str.)

Mezinárodní management životního prostředí III.

Třetí svazek se věnuje ochraně životního prostředí vztahující se na proces a na produkt s jejím zaměřením na uzavřené oběhy energetických a látkových toků. K tomu jsou vědomosti zprostředkované v předchozích dvou svazcích uživatelsky konkretizovány na operativní rovině. Tzn, že je zde věnována pozornost environmentální orientaci v provozních funkčních a průřezových oblastech, jako je např. výroba, nákup, logistika, příp. controlling, organizace a marketing, a stejně tak environmentálně-technickým základům managementu energie, (odpadních) vod nebo odpadového hospodářství.
Podrobné informace o knize:

 

Autor: Matthias Kamer, Heinz Strebel, Jiřina Jílková a kol.
Formát knihy: 170 x 240 mm
Počet stran: 550
Vzhled: vazba V4, vnitřek černobílý
Vydáno: 2005, C. H. Beck

 

ISBN 80-7179-921-1

 

Reference:

Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
Nakladateství C. H. Beck

Nahoru