Tvorba www stránek a webdesign


HTML

Nabízíme tvorbu www stránek a webdesign. Navrhujeme strukturu a vzhled webových stránek. Pro strukturu a textový obsah stránek používáme technologii HTML verzi 4.01. Jedná se v podstatě o jeden z jazyků pro vytváření stránek v systému world wide web, který umožňuje publikaci dokumentů na internetu. Pro snadnější tvorbu webových stránek se nám osvědčil webový editor First Page 2006 od firmy Evrsoft, který značně ulehčuje práci při kódování jednotlivých stránek.

First Page 2006

HTML kód

First Page 2006

Jedná se o zajímavý webový, vývojový editor s podporou pro HTML, XHTML, PHP, ASP, Javascript, CSS. Pomocí tohoto pragramu je možné upravovat zdrojový HTML kód s prohlížením náhledu. Nabízí tabulkové rozhraní s panelem pro přístup k souborům, tagům a správě projektů. Panely nástrojů jsou voleny velmi přehledně a nabízí logické a jednoduché ovládání. First Page 2006 obsahuje integrovaný FTP client, kontrolu pravopisu, tvůrce webové galerie a mnoho dalších funkcí. Více informací o tomto pomocníkovi pro tvorbu webu lze získat přímo u firmy Evrsoft - www.evrsoft.com.

Grafika webu a CSS

Grafickou podobu stránek tvoříme pomocí kaskádových stylů CSS společně s obrázky, které připravujeme v grafickém editoru Adobe Photoshop. Kaskádové styly používáme, jelikož oddělují vzhled stránky od její struktury a obsahu, což zároveň umožňuje jednodušší údržbu webové prezentace. Navíc dávají možnost rozsáhlého formátování a při změně nějakého detailu nemusíme složitě procházet HTML kód. Webová prezentace potom může obsahovat HTML dokument pouze se sémanticky označeným obsahem a CSS dokument s definicí vzhledu stránek. Tím získáme přehlednější zpracování samotného obsahu stránek, ve kterém se neobjevují prvky definující vzhled, což mnohem usnadňuje a zjednodušuje práci při pozdějších úpravách a změnách na stránkách. Uvědomujeme si však také nevýhodu kaskádových stylů v nedostatečné podpoře v prohlížečích a věnujeme maximální pozornost správnému zobrazení ve všech nejpoužívanějších prohlížečích - Mozilla Firefox, Internet Explorer a Opera. Vždy se snažíme o správnou sémantiku zdrojového kódu HTML a kontrolujeme validitu HTML kódu i CSS stylu. Validitu webové prezentace bereme jako první krok ke zvýšení úspěšnosti stránky, i když mnoho webdesignerů tuto oblast podceňuje, jelikož žádný z běžných prohlížečů se danými standardy plně neřídí.

Dynamické stránky

Zabýváme se především tvorbou jednodušších statických stránek, které s velkou oblibou žádají soukromé i fyzické osoby za účelem prezentace jich samotných nebo jejich firem. Značná poptávka je také po stránkách týkajících se osobních zájmů a zálib. Jsme ale také schopni vytvořit stránky dynamické, k jejichž tvorbě využíváme JavaScript i skriptovací jazyk PHP, který se nám osvědčil hlavně díky jednoduchosti použití a jeho specializaci právě na webové stránky. Ze strany hostingových služeb existuje navíc pro PHP velká podpora.

SEO - optimalizace pro vyhledávače

Pro obsahově a graficky připravenou webovou prezentaci, která je plně validní, se snažíme připravit optimalizaci. Jejím cílem je získat ve vyhledávačích pro každou stránku co nejvyšší pozici a tím získat co nejvíce cílených návštěvníků. Pro optimalizaci stránek používáme pouze správné a etické techniky. Snažíme se o kvalitní obsah stránek, klademe důraz na validnost, používáme titulky, popisky a nadpisy, vhodně volíme a využíváme klíčová slova. Ke zlepšení pozic ve vyhledávačích napomáhá také získávání zpětných odkazů. Zpětné odkazy lze získat rovněž registrací do katalogů. Registraci do katalogů a samozřejmě také internetových adresářů nejznámějších vyhledávačů Seznam http://odkazy.seznam.cz/, Google https://accounts.google.com a mnoha dalších provádíme pouze ručně. Úspěšnost stránek však nezáleží pouze na grafickém zpracování, ale především na síti odkazů, které stránka sdružuje. Usilujeme proto o celkovou kvalitu a zpracování stránky, aby se stala oblíbenou pro jiné webové stránky, které na ni odkazují a tím zlepšují hodnocení www stránky vyhledávači.

Tvorba www stránek

1.Grafický návrh webu       2.Kódování HTML a CSS       3.Validace HTML a CSS       4.Optimalizace pro vyhledávače   


Adobe Photoshop

HTML kód

Validace HTML a CSS kódu

SEO servisCSS kódNahoru